Δράκαινα
Δράκαινα

Δράκαινα

Χαρακτηριστικά
 ΕΙΔΟΣ:Δράκαινα
 Μέγεθος:
 ΥΛΙΚΑ:
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ:
 ΔΟΛΩΜΑ:
 ΑΓΚΙΣΤΡΙ: